Integritetspolicy

Integritetspolicy (GDPR)
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som för-och-efternamn, registreringsnummer, E-postadress och telefonummer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna fullfölja bokningsavtalet gentemot dig som kund. I samband med tidsbokningen krävs dessa uppgifter för att kunna verifiera tiden till kund.

Vi får dina uppgifter när du genomför en tidsbokning och samtycker med våra villkor. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är enligt Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679). Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Dina uppgifter kommer att sparas i upp till två år för att vid eventuella avbokningar ha underlag för hantering av dessa.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Högsbo Däck AB (556255-1141). Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@hogsbodack.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Cookies
Högsbo Däck använder sig av cookies enligt lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft 25 juli 2003. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information för att hjälpa oss att identifiera och följa användare. Cookies finns som sessionscookies och som cookies som lagras permanent på din dator. Under tiden för ditt första besök i webbutiken blir din webbläsare tilldelad en sessionscookie som är unik och som används för att inte blanda ihop dig som användare med andra användare. För att kunna använda webbutiken bör du tillåta cookies i din webbläsare. Denna typ av cookie används enbart för att ge dig som besökare en bättre upplevelse och support och lagrar inga personliga uppgifter om dig. Cookies kan raderas. I denna webbutik används cookies exempelvis för att hålla koll på din kundvagn, dina inställningar och vilka sidor du besökt för att kunna ge dig en bättre kundupplevelse och support.